Plant chain logistics

index.php

PCL Plant Chain Logistics

header foto

Doel

De Stichting PCL staat voor de belangenbehartiging van de gebruikers en dienstverleners in de sierteeltketen. Gebruikers en dienstverleners die zich bezig houden met productie, afzet en transport van planten. De belangenbehartiging moet leiden tot verlaging van de logistieke kosten en verhoging van de toegevoegde waarde voor gebruikers en dienstverleners in de sierteeltketen. Lees verder ...

Waarom

Container Centralen is van plan per 10 januari 2011 haar containers om te labelen. Deze nieuwe labels zijn voorzien van een RFID chip waardoor het mogelijk wordt om de onderstellen van containers automatisch te identificeren. Dit is handig voor het tellen van de onderstellenvloot, het op echtheid identificeren van onderstellen en het onderweg volgen van deze onderstellen. Lees verder ...